Ledige jobber

Kobber og Blikkenslager    
KOKSTAD VENTILASJON SERVICE A/S    
P.b. 151 Kokstad    
5863 BERGEN   
tlf 55 11 42 30                                                                                                                                                                                                                                                        Ingen ledige jobber. Ventilasjonsmontører for oppdrag i Bergens området.     

Lønn etter avtale, søknad med kortfattet CV kan sendes til    post@kokstadventilasjon.no     
Bilsertifikat er påkrevd.     
Opplysninger om stillingen kan rettes til Frank på  tlf  917 29 713      
Alle hendvendelser vil bli behandlet konfidentsielt.    .